Bi stiranek a sîyasî, xelet a mezintirîn berîkanê ya Ewrûpayê bir

Xanim a hunermend a Okrayînî di dem a pişikdarî ya xwe de li mezintirîn berîkanê ya stiranan li Ewrûpayê, Yorûvîjin ku li stokholm a paytext a Siwêdê hat rêkxistin, stiranek a sîyasî û dîrokî di wê berîkanêyê stirî û şîya xelat ê bi dest xwe ve bihîne.
https://k24mediaservice.streaming.mediaservices.windows.net/dd271a41-3218-4acc-b788-13e5c80916d6/Eurovision-soft.ism/manifest

K24- Hewêr

Xanim a hunermend a Okrayînî di dem a pişikdarî ya xwe de li mezintirîn berîkanê ya stiranan li Ewrûpayê, Yorûvîjin ku li stokholm a paytext  a Siwêdê hat rêkxistin, stiranek a sîyasî û dîrokî di wê berîkanêyê stirî û şîya xelat ê bi dest xwe ve bihîne.

Cemala hunermendeka Okranya ye, xelat a berîkanê ya Yorûvîjin a stirînê bi dest xwe ve hîna, lê xelat a xwe bi stiranek a sîyasî û dîrokî bi dest ve hîna ku behs a dûrxistin a gel ê Tetar dike ji alî yê Yekêtî ya Sovîyet a berê ji nîvoke durgeh a Kirîmya.

Piştî vebirin a xelatê Cemala di peyamekê de got: Min bawerrî hebû ku eger rastîyê bêjim dê bi here dilî  xelkê, supa bo Stokholmê û kes ên rêveber ên berîkanê ya yorûvîjin a stirîna Kurdî.