پرزیدنت بارزانی بانگ استقلال کردستان را به گوش جهانیان رساند

پرزیدنت بارزانی حس استقلال خواهی را به اراده مقاومت تبدیل کرد

اربیل(کردستان٢٤)- زندگی سیاسی پرزیدنت مسعود بارزانی، تداوم کارزار رهبران کاریزماتیک کرد برای رسیدن به استقلال کردستان است.

پرزیدنت مسعود بارزانی، زندگی پیشمرگانه خود را افتخار بزرگی می‌داند. او از آغاز قیام ایلول (١١ ایلول / دسامبر ١٩٦١) میلادی، زندگی پیشمرگانه را انتخاب کرد و مدام خود را پیشمرگه راه آزادی و استقلال کردستان دانسته و امروز بار دیگر در سالیاد همه پرسی برای استقلال کردستان، پیام "تسلیم نمی‌شویم" را در شبکه مجازی اجتماعی توئیتر به زبان انگلیسی منتشر کرد.

زندگی سیاسی و مبارزات تاریخی پرزیدنت مسعود بارزانی، تداوم آن کارزار است که رهبران کرد؛ شیخ عبدالسلام بارزانی و شیخ احمد بارزانی و قاضی محمد و مصطفی بارزانی، رهبر ملی و آغازگر قیام ایلول، در راستای استقلال کردستان در پیش گرفتند.

او از همان اوان جوانی سلاح مبارزه رهائی‌بخش به دوش گرفت و در سن ٧٠ سالگی به عنوان رهبر کاریزماتیک ملی، بانگ استقلال کردستان را به گوش جهانیان رساند.

پرزیدنت بارزانی، پس از آنکه راه مذاکره و حل سیاسی را با بغداد در پیش گرفت و در مقابل مسئولین بغداد اقدام به قطع بودجه و حقوق و ایجاد فشار سیاسی و خصومت علیه مردم کردستان نمودند، کارت همه پرسی را پیش کشید و اعلام کرد؛ دیگر زمان آن فرا رسیده است که مردم کردستان در باره سرنوشت مورد نظر خود تصمیم بگیرند و به آن رای بدهند.

به رغم موانعی که برخی گروه‌ها و عوامل دشمن در داخل و خارج علیه همه پرسی ایجاد کردند، پرزیدنت بارزانی توانست حس استقلال خواهی مردم کردستان را در نهاد تمام افراد به فعل درآورد و در صندوق‌های رای در برابر تمام سنگ‌اندازی‌ها به اراده مقاومت تبدیل کند و بدینگونه روز ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی، ٩٣% مردم کردستان به همه پرسی رای "آری" بدهند و در آن فرآیند تاریخی شرکت کنند که پرزیدنت بارزانی از (١١ ایلول / دسامبر ١٩٦١) میلادی، برای آن سلاح به دوش گرفته بود.

ب.ن

ب.ن