فراکسیون پارت دموکرات برای تمدید دوره‌‌ی پارلمان عراق به جمع‌آوری امضا پرداخت

همزمان با انباشته‌شدن طرح‌های زیادی در پارلمان عراق فصل تعطیلات پارلمان فرار رسیده است
نهله افندی عضو فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق
نهله افندی عضو فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)–‌یکی از اعضای فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق روز پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۴۰۳، گفت که فراکسیون آنها برای تمدید دوره‌ی پارلمان عراق امضا جمع‌آوری کرده است تا بتوانند چندین طرح مهم را تصویب کنند.
"نهله افندی‌" عضو فراکسیون پارت دموکرات کوردستان به تلویزیون کوردستان ۲۴گفت که فراکسیون پارت دموکرات کوردستان برای تمدید دوره‌ی پارلمان عراق امضا جمع‌آوری کرده است، زیرا از فردا تعطیلات پارلمانی آغاز می شود.
این عضو پارلمان عراق گفت: ما برای تمدید کار کمیسیون عالی انتخابات عراق و برگزاری انتخابات پارلمانی کوردستان و همچنین اصلاح قانون بودجه به ویژه حقوق کارکنان اقلیم کوردستان در پارلمان عراق فدرال به جمع‌آوری امضا در پارلمان عراق به جمع‌آوری امصا پرداختیم.