دباغ: مسدود کردن آب رودخانه‌ها از سوی ایران هیچ ارتباطی با همه‌پرسی استقلال کردستان ندارد

kurdistan24.net

K24 - اربیل

به گزارش کردستان 24، نازم دباغ نماینده دولت اقلیم کردستان در ایران اعلام کرد «مسدود کردن آب رودخانههای جاری به اقلیم کردستان از سوی دولت ایران هیچ ارتباطی با همه‌پرسی استقلال کردستان ندارد».

دباغ در مصاحبه ای با کردستان24  گفت: « در باره مسدود کردن آب رودخانه‌های جاری به اقلیم کردستان با مقامات ایرانی گفتگو کرده‌ام و مسدود کردن آب این رودخانه‌ها هیچ ارتباطی با همه‌پرسی استقلال کردستان ندارد، بلکه یک طرح برای تامین آب در ایران است که به علت کاهش بارندگی  کمبود آب دارند و نزدیک به 10 سال است در حال اجرا هستند».

نماینده دولت اقلیم کردستان همچنین گفت «با مقامات ایرانی گفتگو کرده‌ام و مسدود کردن آب این رودخانه ها هیچ ارتباطی با همه پرسی استقلال کردستان ندارد. بلکه یک طرح برای تامین آب در ایران است که به علت کاهش بارندگی  کمبود آب دارند و نزدیک به 10 سال است این پروژه‌ها در حال اجرا هستند».

 به گفته وی «دولت اقلیم کردستان باید در فکر آینده باشد، که  تنها این پروژه نیست و 19 پروژه دیگر در حال اجرا هستند».

دباغ با تکذیب اخبار منتشر شده در باره عوامل مسدود کردن آب رودخانه‌های جاری به اقلیم کردستان گفت «جمهور اسلامی تاکید کرده است تاکنون هیچ موضع سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در قبال همه‌پرسی اتخاذ نکرده است».

همه‌پرسی استقلال کردستان روز سوم مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.