هواداران حشد شعبی به گزارشگر کوردستان٢٤ حمله کردند

تلفن همراه وی را توقیف و قصد ربودنش را داشته‌اند
حمله هواداران حشد شعبی به گزارشگر کوردستان٢٤ در بغداد
حمله هواداران حشد شعبی به گزارشگر کوردستان٢٤ در بغداد

اربیل (کوردستان٢٤)- هواداران حشد شعبی، گزارشگر کوردستان٢٤ در بغداد را مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند.

امروز سه‌شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠، کاروان رحمان، گزارشگر کوردستان٢٤ در بغداد، در هنگام پوشش خبری تظاهرات هواداران حشد شعبی، مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.

هواداران حشد شعبی در اعتراض به نتایج انتخابات دور پنجم مجلس نمایندگان عراق، پرچم آمریکا و اسرائیل و تصویر نماینده سازمان ملل در عراق را زیر پا گذاشتند.

کاروان رحمان، گزارش داد که هوادارن حشد شعبی، تلفن همراه وی را توقیف و قصد ربودنش را داشته‌اند، اما هنگامی که با نشان دادن تصاویر ارسالی به آنها ثابت کرده گزارش‌هایش بیطرفانه بوده و زیر پا گذاشتن پرچم آمریکا و اسرائیل و نماینده سازمان ملل را در تصاویر ارسالی مشاهده کرده‌اند، احساس خوشحالی کرده و او را آزاد کرده‌اند.

موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤ در بغداد و پایتخت شماری از کشورهای جهان گزارشگر دارد که به طور حرفه‌ای و با تعهد به مبانی فعالیت رسانه‌ای، اخبار و حوادث منطقه و جهان را پوشش می‌دهند.

پیش از این نیز افراد مسلح حشد شعبی، گزارشگران کوردستان٢٤ را در بغداد، کرکوک و برخی مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان مورد آذار و اذیت قرار داده و به خصوص در کرکوک اجازه فعالیت به آنها را نداده‌اند.

ب.ن