عضو پارت دموکرات کوردستان در شنگال ترور شد

گمان می‌رود که ترور سیاسی باشد
احمد حسین حمد، عضو پارت دموکرات کوردستان که در شنگال ترور شد
احمد حسین حمد، عضو پارت دموکرات کوردستان که در شنگال ترور شد

اربیل (کوردستان٢٤)- یک عضو پارت دموکرات کوردستان در شنگال به طور مشکوکی ترور شد.

گزارشگر کوردستان٢٤ از شنگال گزارش داد که احمد حسین حمد، عضو کمیته خانه سور پارت دموکرات کوردستان در منطقه شنگال ترور شده است.

احمد حسین، روز گذشته از سوی افراد ناشناس ربوده و امروز جسد وی در اطراف بخش سنونه پیدا شده است.

یک منبع امنیتی به کوردستان٢٤ گفت که عضو پارت دموکرات در اثر شلیک گلولە جان باخته است.

خانواده احمد گمان می‌کنند که ترور وی سیاسی باشد.

در منطقه شنگال نیروهای حشد شعبی و حزب کارگران کوردستان (پ ک ک) با حضور نیروی پیشمرگ کوردستان مخالفت می‌کنند.

ب.ن