اولین خانم مسیحی رئیس دفتر اسناد رسمی شد

در اقلیم کوردستان اعضای جوامع مختلف از هر دین و ملیتی حق کسب مناصب دولتی را دارند
هیبه نجیب عبو، اولین خانم مسیحی که به طور رسمی رئیس دفتر اسناد رسمی شد
هیبه نجیب عبو، اولین خانم مسیحی که به طور رسمی رئیس دفتر اسناد رسمی شد

اربیل (کوردستان٢٤) – با وجود اینکه قانون اساسی با شرع و احکام دین اسلام مطابقت دارد، اما یک خانم مسیحی به عنوان رئیس دفتر اسناد رسمی در یکی از دادگاه‌های اقلیم کوردستان، معرفی شد.

فرصت احمد، وزیر دادگستری اقلیم کوردستان، در مراسمی هیبه نجیب عبو، خانم مسیحی را به عنوان رئیس دفتر اسناد رسمی در دادگاه عینکاوه، معرفی کرد.

خانم هیبه، اولین زن مسیحی است که در این سمت مشغول به کار می‌شود.

با وجود اینکه قانون اساسی با شرع و احکام دین اسلام مطابقت دارد، اما در اقلیم کوردستان اعضای جوامع مختلف از هر دین و ملیتی که باشند، حق کسب مسئولیت در مناصب دولتی را دارند.

وزیر دادگستری اقلیم کوردستان، در این مراسم اعلام کرد:" آنچه در انتصاب خانم هیبه نجیب در نظر گرفته شده است دین، ملیت و گرایش سیاسی ایشان نیست، بلکه دانش، اختصاص، کارایی و میزان علاقه ایشان به خدمت به مردم، معیار قرار گرفته است".

در کلیه نهادهای رسمی دولت اقلیم کوردستان، افراد بدون در نظر گرفتن ملیت، مذهب و گرایش سیاسی استخدام می‌شوند و مناصب عالی کسب می‌کنند.

وزیر حمل و نقل و ارتباطات دولت اقلیم از جامعه مسیحیان، و وزیر امور جوامع نیز از ملیت ترکمان هستند.

علاوە بر این، جوامع مختلف در پارلمان کوردستان نمایندگان خود را دارند و وزارت اوقاف و امور دینی نیز نمایندگان هفت دین و مذهب مختلف را در خود جای داده است.

در انتخابات اقلیم کوردستان آرای جوامع مختلف، نقش تاثیرگذاری بر پیشبرد دموکراسی دارد.

ب.ن