نخست‌وزیر اقلیم کوردستان کارخانه‌ی لبنیات زوم در میرگه‌سور را افتتاح کرد

سنگ بنای این کارخانه سه سال قبل توسط پرزیدنت مسعود بازانی گذاشته شد

اربیل (کوردستان ۲۴)– رئیس دولت اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲، کارخانه‌ی لبنیات میرگه‌سور را افتتاح کرد این کارخانه یکی از طرح‌های مهم تولید و بسته‌بندی لبنیات در منطقه است.

این طرح از دو بخش اصلی کارخانه‌ی فرآورده‌های لبنی زوم و همچنین پایگاه‌های جمع‌آوری شیر تولیدشده توسط دامداران تشکیل شده است.

اکنون  کار تکمیل ۱۲ ایستگاه جمع‌آوری شیر تکمیل شده و  تکمیل ۸ ایستگاه جدید در دست اجراست و در آینده با توجه به نیاز کارخانه ایستگاه‌های بیشتری اضافه خواهد شد.

این کارخانه با مساحت ١٣هزار و ۴۶متر در روستای ژاژوک از توابع شهر میرگه‌سور واقع شده است.

حجم تولید کارخانه ۲۰ تن در روز است که ظرفیت رسیدن به ۵۰ تن را دارد.

همچنین آزمایشگاه مخصوصی در داخل کارخانه برای تست شیر و اطمینان از کیفیت شیری که به کارخانه می‌رسد و محصولات تولیدشده در کارخانه ایجاد شده است.

در طول اجرای این طرح به‌طور میانگین روزانه ۸۰ نفر بیش از یک سال کار کردند و بیش از ۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند و بیش از ۲۷۰۰ خانوار در این منطقه از آن بهره‌مند خواهند.

سنگ بنای این کارخانه توسط در سال ۲۰۲۰ توسط پرزیدنت مسعود بازانی گذاشته شد.

/ا.م