تدوام روند سد سازی در اقلیم کوردستان

"کار در احداث دومین سد کوچک دهوک از سر گرفته شد"
طرح سد گلی در شهر سیمیل از توابع استان دهوک - اقلیم کوردستان
طرح سد گلی در شهر سیمیل از توابع استان دهوک - اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – کار در طرح احداث دومین سد کوچک استان دهوک، از سر گرفته شد که پس از اتمام، ظرفیت نگهداری شش میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت.

فرهاد محمد، مدیر سدهای استان دهوک، به وبگاه اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرده است که کار در طرح احداث سد (گلی) در شهر سیمیل استان دهوک از سر گرفته شده و دولت اقلیم، مبلغ هفت میلیارد دینار به آن اختصاص داده‌ است.

احداث این سد در سال ٢٠١٥ متوقف شده بود و حدود ٣٧ درصد آن تکمیل شده است و اکنون مدیریت سدهای دهوک، کار برای اتمام آن را از سر گرفته است.

سد گلی پس از سد خنس، دومین سد کوچک در استان دهوک است و ظرفیت نگهداری شش میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت.

پیش از این، وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، اعلام کرده است که در سال میلادی جاری، چهار سد با ظرفیت حدود ٣٠ میلیون متر مکعب آب در مناطق مختلف اقلیم، مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، تاکید کرده که با هدف رویارویی با خشک‌سالی و تامین امنیت آب، سد سازی و نوسازی سد‌ها را در دستور کار قرار داده است.

ب.ن