نمایندگان کورد در پارلمان عراق به تصویب متن دستکاری‌شده‌ی ماده‌ی ۱۴ لایحه‌ی بودجه مخالفت کردند

فرکسیون‌های کوردستان با متن قبل از دست‌کاری ماده‌ی ۱۴ قانون بودجه موافق هستند

اربیل(کوردستان۲۴)- معاون رئیس پارلمان عراق می‌گوید نشست پارلمان عراق فدرال در مورد ماده‌ی ۱۴ لایحه‌ی بودجه‌ی عمومی عراق که مربوط به اقلیم کوردستان است، مورد مخالفت نمایندگان کورد قرار گرفت.

شاخوان عبدالله، نایب‌رئیس پارلمان عراق به کوردستان ۲۴ گفت: در ماده‌ی ۱۴ آمده است که اگر مشکلی بین دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق وجود داشته باشد، کمیته‌ای بین دو طرف تشکیل می‌شود و نتیجه‌ی کار این کمیته به نخست‌وزیر ارائه می‌شود تا در مورد آن تصمیم مقتضی گرفته شود. اما این ماده که از سوی کمسیون دارایی دستکاری شده بود، بر اساس آن در صورت کوچک‌ترین مشکلی بین دو دولت ظرف ۱۵ روز بودجه‌ی اقلیم کوردستان. به همین خاطر ما نمایندگان کورد موافق متن دست‌کاری نشده‌ی این ماده هستیم. 

شاخوان عبدالله می‌گوید: «برخی از نمایندگان می‌خواستند پیش از حل موضوع ماده‌ی ١٤ مواد دیگری را تصویب کنند، اما ما که قبلاً تجربه بدی با آنها داریم، با این موضوع مخالفت کردیم. آنها همه‌ی مواد را از تصویب می‌گذرانند و سپس بقیه را مجبور می‌کنند، ماده‌ی باقی‌مانده را به‌زور تصویب می‌کند. به همین خاطر تا وقتی‌که بر سر همه‌ی مواد توافق نشود، ما به دیگر مواد رأی ندهیم.

نایب‌رئیس پارلمان عراق فدرال در مورد ماده‌ی ۱۴ی لایحه‌ی بودجه گفت که این ماده که تغییراتی در آن انجام‌گرفته قبلاً موردتوافق قرار نگرفته است. این ماده‌ی به‌منظور قطع بودجه‌ی اقلیم کوردستان از سوی کمسیون دارایی دستکاری شده است. بنابراین به آنها گفتیم که اجازه‌ی تصویب آن را نمی‌دهیم. روسای فراکسیون‌های کورد و همه ما موافق بودیم که نباید ماده‌ی ۴ نباید به این شکل تصویب شود.»

وی با اشاره با این‌که نماینگان کورد در مورد ماده‌ی١٣ هم‌نظر جداگانه‌ای داشتند، گفت" اما  ماده‌ی ۱۴ روح بودجه است و "اگر در آینده هرد مشکلی میان اقلیم کوردستان و بغداد به وجود آید بر اساس این ماده تحقیقات لازم انجام خواهد شد. "

وی گفت: مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ در بین سایر اقلیت‌ها مورد اختلاف بود، بنابراین تصویب نشدند.

شاخوان عبدالله گفت: «پارلمان عراق قرار است ساعت ۱۷ روز شنبه در مورد دیگر مواد قانون اساسی رأی گیری کند.

/ا.م