رئیس کمیسیون مهاجرت: باید دولت فدرال به تعهدات خود برای بازگشت آوارگان عمل کند

"صدها هزار آواره عراقی در اقلیم کوردستان زندگی می‌کنند"
تنها در استان دهوک ٣٠٠ هزار آواره عراقی ساکن هستند
تنها در استان دهوک ٣٠٠ هزار آواره عراقی ساکن هستند

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس کمیسیون مهاجرت و آوارگان مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که دولت فدرال هنوز هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن آوارگان به مناطق خود تدوین نکرده و به توافقات درباره بهبود وضعیت آوارگان پایبند نبوده است.

شریف سلیمان، رئیس کمیسیون مهاجرت و آوارگان مجلس نمایندگان عراق، طی اظهاراتی رسانه‌ای، اعلام کرد که حدود ٨٠٠ هزار آواره عراقی در اقلیم کوردستان زندگی می‌کنند و در ٢٨ اردوگاه ساکن هستند.

وی افزود که  تنها در استان دهوک ٣٠٠ هزار آواره عراقی ساکن هستند.

همچنین تاکید کرد که دولت فدرال هنوز هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن آوارگان به مناطق خود تدوین نکرده و به توافقات درباره بهبود وضعیت آوارگان پایبند نبوده و کمک مناسبی نکرده است.

و نیز یادآور شد که تاکنون تنها دولت اقلیم کوردستان و برخی سازمان‌های بین‌المللی به آوارگان کمک می‌کنند و اقلیم کوردستان از این لحاظ تحت فشار مالی قرار گرفته است.

شریف سلیمان، گفت که دولت فدرال باید به تعهدات خود در قبال آوارگان عمل کند و برای بازگشت آنان اقدام کند، "زیرا مدت ٩ سال است که در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند".

او با اشاره به اینکه از آغاز جنگ علیه داعش، بیش از دو میلیون آواره عراقی به اقلیم کوردستان پناه آورده‌اند، گفت:" بیشتر آنها به مناطق خود بازگشتند، اما هنوز حدود ٨٠٠ هزار نفر باقی مانده‌اند و زمان آن فرا رسیده است که به آوارگی آنها هم پایان داده شود".

بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی دولت اقلیم کوردستان، ٣٠ درصد آوارگان ساکن اقلیم در اردوگاه‌ها و ٧٠ درصد نیز در خارج از اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند.

ب.ن