دیندار زیباری: قانون مطبوعات اقلیم کوردستان از بهترین قوانین موجود است

"هیچکس به خاطر داشتن عقاید سیاسی دستگیر نشده است"
دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل در دولت اقلیم کوردستان
دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل در دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام دولت اقلیم کوردستان، قانون مطبوعات اقلیم را بهترین قانون موجود توصیف و تاکید کرد که در اقلیم هیچکس به خاطر داشتن عقاید سیاسی دستگیر نشده است.

دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل در دولت اقلیم کوردستان، در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا، وضعیت آزادی بیان و کار رسانه در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان را بررسی کرد و گفت:"در کابینه نهم، هیچ کسی در اقلیم کوردستان به خاطر داشتن عقاید سیاسی خود دستگیر نشده است".

وی تاکید کرد که در چهار سال گذشته، آزادی بیان پیشرفت چشمگیری داشته و هیچ روزنامه‌نگاری بە خاطر حرفه‌اش دستگیر نشده است.

زیباری، یادآور شد که کابینه نهم دولت، کاملا به قوانین بین‌المللی آزادی بیان، پایبند بوده و تاکید کرد:"قانون مطبوعات اقلیم نیز از بهترین قوانین موجود است".

هماهنگ کننده امور بین‌الملل در دولت اقلیم کوردستان، در ادامه گفت:"با اینحال رسانه دیجیتال و در میان نبودن قوانین مربوط به آن، مشکلاتی را برای دولت اقلیم ایجاد کرده است".

این مقام دولتی، شمار روزنامه‌نگاران در اقلیم را حدود هشت هزار نفر اعلام کرده و گفت که این تعداد نسبت به جمعیت اقلیم بسیار زیاد است و شاید اقلیم از این نظر با کشورهای دیگر قابل مقایسه نباشد.

ب.ن