اقدامات کابینه نهم برای کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی

"به طور ماهانه ٤٦ میلیارد دینار هزینه می‌شود"
"٨١ طرح تامین آب آشامیدنی بر روی رودخانه‌ها احداث شده‌اند"
"٨١ طرح تامین آب آشامیدنی بر روی رودخانه‌ها احداث شده‌اند"

اربیل (کوردستان٢٤) – دولت اقلیم کوردستان به طور ماهانه، میلیاردها دینار برای تامین آب آشامیدنی شهروندان و حفاظت از منابع آب زیرزمینی هزینه می‌کند.

به گزارش اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، دولت اقلیم در راستای کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی، راهکارهایی در پیش گرفته که توانسته‌اند جوابگو باشند.

بر پایه گزارش، وزارت شهرداری‌ها و گردشگری، ٨١ طرح تامین آب آشامیدنی بر روی رودخانه‌ها احداث کرده و از طریق آنها به طور روزانه آب سالم در اختیار ساکنان شهرها و مناطق پر جمعیت، قرار می‌دهد.

همچنین یادآور شده که به علت نبود برنامه درست برای مصرف آب در گذشته، پنج هزار و ٧٨٧ حلقه چاه ایجاد شده و از آنها به عنوان منبع ثانویه تامین آب آشامیدنی استفاده شده، اقدامی که موجب کاهش سطح آب زیر زمینی شده‌ است.

گزارش تاکید کرده که دولت برای کاهش اتکا به این منابع و حفاظت از منابع آب زیرزمینی، راهبرد اتکا به آب‌های سرزمینی را در پیش گرفته است.

یکی دیگر از راهکارهای کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان در این راستا، در پیش گرفتن راهکار اضطراری برای جلوگیری از بروز مشکل کمبود آب آشامیدنی در مناطقی است که دچار خشکسالی شده و سطح آب زیرزمینی آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته و یا از طرح آب زیرزمینی بهرمند نشده‌اند.

دولت برای آن مناطق به طور روزانه و به وسیله تانکر، صدها هزار لیتر آب آشامیدنی منتقل می‌کند.

گزارش خاطرنشان کرده که هزینه روند تولید و توزیع آب و احیای شبکه‌های آبرسانی و همچنین هزینه سوخت برای حمل و نقل آب، بر اساس برآوردهای وزارت شهرداری‌ها به طور ماهانه، ٤٦ میلیارد دینار است.

در مجموع روزانه ٢ میلیون و ٧٨٤ هزار و ٦٠٦ متر مکعب آب پاک تولید و به شهروندان تحویل می‌شود.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان در حالی به ارائه این خدمات به شهروندان ادامه می‌دهد، که با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کند و استحقاقات مالی اقلیم از سوی بغداد پرداخت نمی‌شود.

ب.ن