یک دلار آمریکا با ۱۵۶۰ دینار عراق برابر شد

هزار تومان ایران با ٣١ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۶۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۷۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس:  ۱۹۵۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸ دینار عراق

هزار تومان ایران ٣١ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٠٢١ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای شنبه۲۵ شهریور ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۹۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۳۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۷۰ دینار عراق