یک مقام وزارت اوقاف: اقلیم کوردستان به جزیره صلح و آرامش برای جوامع دینی و قومی معروف شده است

"نشان‌دهنده اهتمام دولت اقلیم کوردستان به همزیستی مسالمت‌آمیز جوامع است"
دست‌کم هشت دین و مذهب مختلف به طور رسمی در وزارت اوقاف اقلیم کوردستان نمایندگی دارند
دست‌کم هشت دین و مذهب مختلف به طور رسمی در وزارت اوقاف اقلیم کوردستان نمایندگی دارند

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان، می‌گوید که اقلیم در سطح بین‌المللی به (جزیره صلح و آرامش برای جوامع دینی و قومی) اشتهار پیدا کرده است.

امیر عثمان، مدیر بخش همزیستی مسالمت‌آمیز در وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان، در گفتگو با گزارشگر کوردستان٢٤ در اربیل، (کنفرانس صلح کوردستان) را که روز پنجشنبه ٢١ سپتامبر، همزمان با روز جهانی صلح در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد، نشان‌دهنده اهتمام دولت اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم، به همزیستی مسالمت‌آمیز جوامع اقلیم و حفظ آن دانست.

در اقلیم کوردستان، جوامع قومی و دینی مختلف زندگی می‌کنند، به طوریکه همزیستی مسالمت‌آمیز آنها در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و اقلیم کوردستان در بین ٢٠٠ کشور جهان در ردیف پنجاهمین کشور از نظر پاسداری از ارزش‌های صلح و همزیستی‌مسالمت‌آمیز، قرار گرفته است.

مدیر بخش همزیستی مسالمت‌آمیز در وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان، اظهار داشت که گزارش‌های سالانه کمیته‌ آزادی ادیان در آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج به ویژه امارات متحده عربی با دیده اهمیت به همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌‌ها و ادیان در اقلیم کوردستان نگریسته‌اند و آن را ارج نهاده‌اند.

وی افزود که در گزارش‌ها به روشنی اقلیم کوردستان از لحاظ آزادی ملت‌ها و ادیان از عراق جدا گشته و آن را (جزیره صلح و آرامش برای جوامع دینی و قومی) نام نهاده‌اند.

اقلیم کوردستان از دیرباز محل زندگی پیروان ادیان و ملت‌‌های مختلف بوده و به دلیل پناه دادن به شمار زیادی از قربانیان تبعیض و جنگ مذهبی، در خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

مقامات اقلیم، بارها اعلام کرده‌اند که از همزیستی مسالت‌آمیز ادیان و ملت‌ها حمایت می‌کنند.

پیش از این سخنگوی وزارت اوقاف و امور دینی،اعلام کرده است که در اقلیم کوردستان، بیش از پنج هزار مسجد، ١٤٥ کلیسا و ٤٠٠ مکان مقدس ادیان و مذاهب دیگر وجود دارند.

همچنین تاکید کرده است که دست‌کم هشت دین و مذهب مختلف به طور رسمی در وزارت اوقاف نمایندگی دارند و درچارچوب "همزیستی دینی" فعالیت می‌کنند.

 ب.ن