برپایی نمایشگاه هنر ضد جنگ در اربیل

آثار هنرمندان کورد و فرانسوی نمایش شدند
"سلاح‌ها را با نوارهای سیاه پوشاندیم تا تصویری نکوهیده از آنها نشان دهیم"
"سلاح‌ها را با نوارهای سیاه پوشاندیم تا تصویری نکوهیده از آنها نشان دهیم"

اربیل (کوردستان٢٤) – در نمایشگاه مشترک هنرمندان کورد و فرانسوی، آثار هنری ضد جنگ، به نمایش گذاشته شدند.

اولین نمایشگاه مشترک دو هنرمند کورد و فرانسوی، با نام (پارادوکس) امروز یکشنبه در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، برگزار شد.

در این نمایشگاه، ٤٠ تابلوی هنری و پسمانده جنگ و ٢٠ پرتره روشنفکران و انقلابیون کوردستان، در چارچوب هنر ضد جنگ به نمایش گذاشته‌ شده‌اند، بخشی از آثار توسط هیمن حمید، هنرمند کورد خلق شده‌اند.

آن لیون، نقاش فرانسوی که بخشی از آثار نمایش شده را او خلق کرده است، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" مردم فرانسه خواستار انتشار پیام صلح و پرهیز از افراطگرایی و جنگ هستند".

این نقاش فرانسوی، توضیح داد که با هنرمند کورد تصمیم گرفته‌اند تا با برپایی نمایشگاه، در برابر جنگ بایستند و از راه هنر، تاثیرات منفی جنگ را از ذهن کودکان کوردستان و جهان بزدایند. "کودکان پس از جنگ و ویرانگری به سوی افراطگرایی کشیده می‌شوند، ما در این نمایشگاه، سلاح‌ها را با نوارهای سیاه پوشاندیم تا تصویری نکوهیده از آنها نشان دهیم، و بازدیدکنندگان را برای رویارویی با جنگ، با خود همراه کنیم، زیرا جنگ ویرانی به بار می‌آورد و پیشرفت و آبادانی جهان را متوقف می‌کند".

این نمایشگاه در گالری میدیا به مدت سه روز برپا خواهد بود.

ب.ن