صادق زیبا کلام: هیچکس جز کردها حق دخالت در سرنوشت آنان را ندارد

هیچکس جز کردها حق دخالت در سرنوشت مردم کردستان عراق را ندارند

k24- اربیل

 "صادق زیبا کلام" استاد علوم سیاسی در ایران در مصاحبه با وبسایت "ایران وایر" در مورد همەپرسی استقلال کردستان می‌گوید، هیچکس بجز کردها حق دخلات در سرنوشت مردم کردستان عراق را ندارد.

این استاد علوم سیاسی دانشگاە تهران با اشارە بە مخالفتهای ایران و ترکیە و آمریکا می‌گوید: "مخالفت آمریکا با ایران و ترکیه متفاوت است. دلیل مخالفت اصلی امریکا این است که الان در حال همکاری با عراق علیه داعش است و در حال حاضرالویت اصلی آمریکا مبارزه با داعش است و آن­ها نگران هستند به وجود آمدن اقلیم کردستان آثار نامطلوبی در مساله مبارزه با داعش به وجود آورد وگرنه مخالفت دیگری ندارند. شاید این نکته هم برای آمریکایی­ها مطرح است که به هر حال متحدان جدی­شان در منطقه مثل اعراب خیلی موافق این مساله نیستند. اما مخالفت اساسی و بنیادی ندارند".

زیباکلام در این گفتگو کە روز جمعە گذشتە سە روز قبل از موعد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان انجام دادە است، در مورد مداخلە ایران و ترکیە در این موضوع  می‌گوید:"  من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها نخواهند گذاشت کار به جنگ بکشد".

 

  این استاد علوم سیاسی همچنین می‌گوید: "بعید می‌دانم  ایران، عراق و ترکیه هم متحد شوند و به اقلیم کردستان حمله کنند. یادمان باشد که اگر جمهوری کردستان به وجود بیاید  چیزی نیست که ایران و عراق و ترکیه اگر با همه توان هم به آن حمله کنند، بتوانند نابودش کنند. جمهوری کردستان از حمایت همه مردم کردستان برخوردار خواهد بود. راه حل مناسب راه حل نظامی نیست، چون فقط بحران­هایی را که وجود دارد عمیق­تر می­کند. معتقدم علی رغم اعتراضاتی که ترکیه، عراق و ایران خواهند کرد در نهایت مجبور می‌شوند به دلیل ملاحظات ژئوپلتیک یک رابطه حداقلی داشته باشند. اما نکته آخر این که هیچکس جز کردها حق دخالت در سرنوشت مردم کردستان عراق را ندارند. نه ایران نه ترکیه و نه حتی عراق".

تاکنون رهبر، رٶسای سە قوە حکومت و بسیاری از فرماندهان نظامی ایران مخالفت شدید خود را با برگزاری همە‌پرسی اقلیم کردستان اعلام داشتەاند.

پس از پایان موعد کارزار همەپرسی استقلال کردستان در آخرین ساعات روز جمعە ٢٢ دسامبر، روز شنبه ٢٣ سپتامبر/ اول مهرماە رأی‌گیری الکترونی این همەپرسی با حضور اولین شرکت کنندە در کشور چین آغاز شد. روز دوشنبە سوم مهر ماە همەپرسی استقلال در سراسر اقلیم کرستان و مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان ( مناطق مورد مناقشە اربیل و بغداد) برگزار می‌شود.