تحریم‌های برجامی اتحادیه‌ی اروپا بر ایران ماندگار شد

در صورت ماندگاری برجام می‌بایست این تحریم‌ها در ٢٧ مهرماه برداشته شوند
نشست اتحادیه‌ی اروپا/آرشیو
نشست اتحادیه‌ی اروپا/آرشیو

اربیل (کوردستان ۲۴)– اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرد تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران را که قرار بود ۲۷ مهرماه لغو شود، همچنان برقرار نگه خواهد داشت.

در صورت اجرای برجام، با لغو این تحریم در شورای امنیت، اتحادیه‌ی اروپا هم می‌بایست از تصمیم شورا پیروی و تحریم تسلیحاتی علیه ایران را رفع می‌کرد، اما اکنون به طور جداگانه از شورای امنیت، این تحریم‌ها را علیه ایران حفظ خواهد کرد.

اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «شورای اروپا اقدام حقوقی برای ابقای تحریم‌هایی را تصویب کرده که سازمان ملل متحد به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک سپاه پاسداران بر افراد و نهادهایی دخیل یا وابسته اعمال کرده است.»

«شورای اروپا توافق کرد که اقدامات فردی و بخشی را تحت نظام فعلی تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا حفظ کند ازجمله آنهایی که به گسترش هسته‌ای ایران و همچنین تسلیحات و تحریم‌های و موشکی مربوط می‌شود.»

این اتحادیه تأکید کرد تحریم جدیدی را برای ایران در نظر نگرفته است و تحریم‌هایی که اتحادیه‌ی اروپا پس از برجام لغو کرد به قوت خود باقی می‌مانند.

در صورت ماندگاری برجام ۲۷ مهر تحریم تسلیحاتی و موشکی ایران باید لغو می‌شد.