بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان افزایش یافت

بهای یک دلار آمریکا به ۱۶۳۰ دینار عراق افزایش یافت

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز یکشنبه۱۴ آبان ۱۴۰۲، در برابر دیگر ارزهای رایج در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۶۳۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۴۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۹۸۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۸ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۲ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۳۶ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۲۳هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۳هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۰۳ هزار دینار عراق