چهار کشور غربی: اقدامات اخیر ایران توانایی نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف می‌کند

نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در آژانس انرژی اتمی بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

اربیل (کوردسان ۲۴)- چهار کشور غربی در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که اقدامات اخیر ایران توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اجرای مؤثر مأموریت پادمانی خود و نظارت بر تأسیسات اتمی این کشور را تضعیف خواهد کرد.

نمایندگان دائم فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اظهارات رافائل گروسی مدیرکل این آژانس در مورد راستی آزمایی در ایران روز جمعه بیانیه‌ای منتشر کردند.

پیش‌ازاین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای عمومی صادر و خاطرنشان کرد که ایران ازصدور مجوز برای چندین بازرس باتجربه آژانس، ازجمله با تجربی‌ترین کارشناسان خود با دانش منحصربه‌فرد درزمینه فناوری غنی‌سازی اورانیوم، خودداری کرده است.

چهار کشور غربی تأکید کردند که اقدامات ایران توانایی آژانس را برای اجرای مؤثر مأموریت پادمانی خود تضعیف خواهد کرد.

در این بیانیه‌ی با اشاره به اظهارات گروسی اضافه‌شده که اقدامات ایران گام دیگری در جهت اشتباه است و ضربه‌ای غیرضروری به "روابط از قبل تیره شده بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران" است.