نگرانی‌ از افزایش تحرکات داعش

"هماهنگی قوی بین نیروی پیشمرگ و ارتش عراق ضروری است"
نیروی پیشمرگ لازم می‌داند که حوزه عملیات خود را گسترش دهد
نیروی پیشمرگ لازم می‌داند که حوزه عملیات خود را گسترش دهد

اربیل (کوردستان٢٤) – افزایش تحرکات بقایای داعش در مناط‌ق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، موجب نگرانی شده و برای پیشگیری از آن هماهنگی قوی بین نیروی پیشمرگ و ارتش عراق، ضروری دانسته می‌شود.

گزارشگر کوردستان٢٤ از گرمیان گزارش داد که به تازگی بقایای گروه دولت اسلامی – داعش در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، تحرکات خود را افزایش داده‌اند.

بر پایه گزارش، فرماندهان نیروی پیشمرگ برای پیشگیری از گسترش تحرکات داعش، لازم می‌دانند که حوزه عملیات خود را گسترش دهند.

این در حالی است که ارتش عراق از آغاز قریب‌الوقوع ماموریت تیپ‌‌های مشترک نیروی پیشمرگ و نیروهای خود در مناطق کوردستانی خبر داده است.

در پی حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧ نیروی پیشمرگ از آن مناطق که مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد نیز خوانده می‌شوند، خارج شد. خروجی که شکاف امنیتی بزرگی را به دنبال داشت و تاکنون ارتش عراق و نیروهای حشدالشعبی قادر به پرکردن آن نبوده‌اند.

تیپ‌‌های مشترک نیروی پیشمرگ و ارتش عراق به منظور پرکردن این شکاف امنیتی تشکیل شده‌اند، اما تا کنون ماموریت آنها به دلیل تامین نشدن بودجه از سوی دولت فدرال، آغاز نشده است.

احتمال داده شده که بقایای داعش از تمرکز ابرقدرتها بر جنگ غزه سوءاستفاده کرده و فکر ظهور دوباره در عراق را در سر داشته باشند.

به همین دلیل وجود هماهنگی قوی بین نیروی پیشمرگ و ارتش عراق برای پیشگیری از آن، ضروری دانسته می‌شود.

ب.ن