بهای دلار در بازار اقلیم کوردستان اندکی کاهش یافت

یک دلار آمریکا با ۱۵۳۰ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز دوشنبه ١٨ دی‌ماه ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۳۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۶۵ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ١٩٢٠ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۱ دینار عراق

هزار تومان ایران ٣٠ دینار عراق

یک دینار اردن: ٢٣٢٢ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز دوشنبه ١٨ دی‌ماه ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۰ هزار دینار عراق