یک دلار آمریکا با ۱۵۹۱دینار عراق برابر است

یک دینار اردن با ۲۳۱۹ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز سه‌شنبه اول اسفند ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا: ۱۵۱۹ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۳۵ دینار عراق

یک پوند بریتانیا:  ١٨٩١دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۰ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٧ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۱۹ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان روز سه‌شنبه اول اسفند ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۰۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۴۳ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۸۳ هزار دینار عراق