وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور پارلمان: دادگاه فدرال عراق علیه قانون اساسی کودتا کرد

"تصمیم دادگاه فدرال کاملاً مغایر با بند اول ماده‌ی ۴۹ قانون اساسی عراق است"
والا فرید، وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور پارلمان
والا فرید، وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور پارلمان

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزیر دولت اقلیم کوردستان در امور پارلمان می‌گوید آنچه امروز دادگاه فدرال علیه اقلیم کوردستان انجام داد کودتا علیه قانون اساسی بود.

والا فرید، وزیر دولت اقلیم کوردستان امور پارلمان، روز چهارشنبه ٢ اسفند ۱۴۰۲، به کوردستان ۲۴ گفت: آنچه دادگاه فدرال امروز انجام داد صدور حکم نبود، بلکه تصویب قانون جدید برای ششمین دوره انتخابات پارلمانی بود.

وزیر امور پارلمان گفت: این تصمیم که اساساً یک قانون جدید است و تصویب قانون به‌هیچ‌وجه در صلاحیت دادگاه نیست.

والا فرید گفت آنچه دادگاه فدرال امروز علیه اقلیم کوردستان انجام داد کودتا علیه قانون اساسی بود.

وی خاطرنشان کرد که دادگاه فدرال می‌گوید کرسی‌های اختصاصی اقلیت‌ها خلاف قانون اساسی است، اما توضیح نداد که این موضوع با کدام مواد قانون اساسی مغایر است.

والا فرید تأکید کرد که تصمیم دادگاه فدرال کاملاً مغایر با بند اول ماده‌ی ۴۹ قانون اساسی عراق است که می‌گوید پارلمان باید نماینده‌ی همه‌ی اقلیت‌های مختلف در عراق باشد.

وزیر دولت اقلیم در امور پارلمان افزود که تصمیم دادگاه فدرال مغایر قانون اساسی و مغایر با تمام توافقات بین‌المللی به‌ویژه در مورد حقوق اقلیت‌ها است.

دادگاه عالی فدرال عراق روز چهارشنبه ٢ اسفند ۱۴۰۲، جلسه‌ای برای حل‌وفصل شکایات مطرح شده علیه حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان و قانون انتخابات پارلمانی کوردستان برگزار کرد و طی آن ١١ کرسی مخصوص اقلیت‌های دینی و قومی در پارلمان کوردستان را منحل کرد.