حزب اصلاح ترکمانی از سازمان ملل و کنسولگری‌های کشورها خواست از حقوق جوامع دفاع کنند

در اعتراض به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق
مونا قهوه‌چی، معاون رئیس حزب اصلاح ترکمانی
مونا قهوه‌چی، معاون رئیس حزب اصلاح ترکمانی

اربیل (کوردستان٢٤)- معاون رئیس حزب اصلاح ترکمانی، در اعتراض به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق، از سازمان ملل و کنسولگری‌های کشورها در اقلیم کوردستان خواست که از حقوق جوامع دفاع کنند.

مونا قهوه‌چی، معاون رئیس حزب اصلاح ترکمانی، امروز یکشنبه ٢٥ فوریه در واکنش به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:"دادگاه فدرال طی حکمی ١١ کرسی جوامع را در پارلمان کوردستان حذف کرد و ما از فردا مجموعه‌ نشست‌هایی با جریان‌‌های سیاسی برگزار می‌کنیم و موضع رسمی خود را اعلام می‌کنیم."

او از سازمان ملل و کنسولگری‌های کشورها در اقلیم کوردستان خواست که از حقوق جوامع دفاع کنند.

روز چهارشنبه ٢٢ فوریه، دادگاه فدرال عراق در نشست رسیدگی به شکایت اتحادیه میهنی کوردستان، با صدور حکمی تعداد کرسی‌‌های پارلمان کوردستان را از ١١١ به ١٠٠ کرسی کاهش داد و به این ترتیب جوامع ملیتی و دینی از داشتن نماینده در پارلمان محروم شدند.

جوامع ملیتی و دینی مخالفت خود را با حکم دادگاه اعلام کرده و آن را یک حکم سیاسی و مردود می‌دانند و خواستار احقاق حقوق خود شده‌اند.

ب.ن