پرزیدنت بارزانی: با تحکیم آرمان مشروع خود به مبارزه ادامه خواهیم داد

در توافق‌نامه‌ی ١١ مارس ١٩٧٠ دولت عراق به بخشی از حقوق مردم کوردستان اقرار کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی
پرزیدنت مسعود بارزانی

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی بارزانی در پنجاه‌و‌چهارمین سالگرد توافق‌نامه‌ی ١١ مارس بر "پیام مسالمت‌آمیز و هم‌زیستی مردم کوردستان" تأکید کرد و گفت که "مردم کوردستان از طریق تحکیم آرمان مشروع خود به مبارزه ادامه خواهند داد."

پرزیدنت مسعود بارزانی به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد توافق‌نامه‌ی ١١ مارس ١٩٧٠ پیامی صادر کرد و این توافق را محصول قیام سپتامبر به رهبری مرحوم بارزانی و مجاهدت و فداکاری پیشمرگه‌ها و همه‌ی اقشار مقامات کوردستان عراق توصیف کرد.

پیام رئیس پرزیدنت بارزانی به مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد توافق ١١ مارس:

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

توافق‌نامه‌ی ١١ مارس محصول قیام سپتامبر به رهبری مرحوم بارزانی و مبارزه و فداکاری پیشمرگه‌ها و همه‌ی اقشار کوردستان در برابر ظلم و ستم حاکمان عراقی بود. محصول این مبارز و قیام مستحکم که در جهت اعاده‌ی حقوق و ایجاد اطمینان از دموکراسی و شراکت و هم‌زیستی آغاز شد، دولت وقت عراق را ناچار کرد که بخشی از حقوق ملت ما را اقرار کند.  

در پنجاه و چهارمین سالگرد امضای توافق‌نامه‌ی ١١ مارس، بر پیام صلح و هم‌زیستی مردم کردستان تأکید می‌کنیم و مجدداً تأکید می‌کنیم که مردم کوردستان فداکاری‌های بی‌شماری برای رسیدن به حقوق خود کرده‌اند و با تحکیم آرمان مشروع خود به مبارزه ادامه خواهند داد.

مسعود بارزانی

١١ مارس ٢٠٢٤