بهای یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۴۷۵ دینار عراق برابر است

یک هزار تومان ایران با ۲۴.۵ دینار عراق برابر است
بازار ارز در هَولِر
بازار ارز در هَولِر

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز یکشنبه ١٩ فروردین ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا:۱۴۷٥دینار عراق

یک یورو: ۱۵۷۵ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۲۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۳۲.۱۰ دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴.۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳٠٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان یکشنبه ١٩ فروردین ١۴٠٣، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۵۵۰ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١-۴۸۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۲۰ هزار دینار عراق