بهای دلار آمریکا در برابر دینار عراق نسبت به روز قبل تغییری نکرد

یک دلار آمریکا معادل ١٤٨٧ دینار عراق است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز چهارشنبه ٢٩ فروردین ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا:۱۴۸۷دینار عراق

یک یورو: ۱۵۷۴ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۳۵ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ٣٣ دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳٠٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان چهارشنبه ٢٩ فروردین ١۴٠٣، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ٥٦۵ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ٢١- ۵۰۰هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۳۵ هزار دینار عراق