لایحه بودجه 1397 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد

تظاهرات اخیر در اکثریت شهرهای ایران باعث بازنگری جدی در لایحه بوده شده است.

K24 - اربیل

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بحث و گفتگو درباره لایحه بودجه 1397 روز یکشنبه هشتم بهمن به ریاست علی لاریجانی و با حضور 194 نماینده آغاز شد.

در جلسه روز یکشنبه، نمایندگان مجلس ابتدا کلیات لایحه «مصوبه تلفیق بودجه» را مورد بررسی قرار خواهند داد و سپس جزئیات آن را بررسی خواهند کرد.

تظاهرات اخیر در اکثریت شهرهای ایران باعث بازنگری جدی در لایحه بودجه شده است.

تظاهرات کنندگان افزون بر شعارهایی در راستای برچیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی خواهان کاهش بودجه نهادهای غیر دولتی از جمله مراکز تحت کنترل رهبر ایران شدند.

بودجه تخصیص یافته دولت برای برخی از شخصیت‌های مذهبی و حوزه‌های علمیه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت.

سرنوشت یارانه یکی از مهمترین بحث‎های لایحه بودجه است و دولت دولت درصد خذف برخی از یارانه‌ها است.

تظاهرات کنندگان روز هفتم دی‌ماه در مشهد در اعتراض به گرانی و وضعیت معیشت علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.

روزهای بعد تظاهرات سراسری با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» در اکثریت شهرهای کشور برگزار شد.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس همزمان  تحت تاثیر تظاهرات‌ سراسری لایحه بودجه 97 کل کشور را بررسی کردند و سپس کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل جلسه داد.

کلیات این لایحه طی 25 روز در روز دهم دی ماه با اکثریت آراء اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد.

حسن روحانی رئیس جمهوری در روز 19 آذر ماه  نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم برای سال 1397 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود.

بنا به اعلام هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ، بررسی لایحه بودجه سال 97 دو هفته به طول می‌انجامد و احتمالا تا 22 بهمن ماه بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی تمام خواهد شد.

تظاهرات اخیر در ایران تاثیرات بسزایی در لایحه بودجه در کمیسیونهای مجلس داشته است و احتمالا در کلیت آن در جلسه عمومی مجلس تلاش خواهند کرد اسباب اعتراضهای اخیر به گرانی را جواب دهند.

در لایحه بودجه سال 97 کل کشور درآمد دولت بالغ بر یازده میلیون و نهصد و شصت هزار و یکصد و شش میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون ریال و مصارف آن بالغ بر یازده میلیون و نهصد و شصت هزار و یکصد و شش میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون ریال تعیین شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس، کسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۱۳۷۹ هزار میلیارد ریال برآورد کرده است.

میزان وابستگی به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون بودجه 96،  یک درصد افزایش یافته و به 36 درصد رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که مجموع منابع نفتی (با احتساب منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396 حدود 10 درصد رشد داشته و به بیش از 1.333 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در لایحه بودجه سال آینده منابع مالیاتی نسبت به سال 1396 بیش از 10 درصد افزایش یافته است.

همچنین نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری حدود 20 درصد افزایش یافته است.

درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 97 حدود 1.287 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود حدود 1.241 هزار میلیارد ریال آن محقق شود.