Başbakan ​​Barzani'nin iklim değişikliği alanındaki girişimleri

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur ​​Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dokuzuncu kabinesinde, çevreyi korumak ve iklim değişiği üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için alternatif enerji olarak temiz enerji kullanımına daha fazla önem verildi.

Dokuzuncu kabinenin kuruluşundan bu yana iklim ve çevre koruma alanında çok sayıda proje hayata geçirildi.

Ağustos 2021'de tüm petrol rafinerilerinde gaz yakımının yasaklanmasına karar verildi. Kararın uygulanmasından önce günde 150 milyon fut küpten fazla gaz yakılıyordu.

Mesrur ​​Barzani, Mayıs 2023'te Kürdistan Bölgesi'ndeki en büyük güneş enerjisi santralinin temelini attı. 2024'te tamamlanması planlanan projenin maliyeti 1 milyon dolardır. Proje sayesinde yenilenebilir enerjiye daha fazla önem verilir.

Kürdistan Bölgesi Hükümetnin dokuzuncu kabinesi, yağmur suyunu toplamak amacıyla 100'den fazla gölet inşa etti. Bu göletler, yaz aylarında su tasarrufu sağlayarak tarım alanlarını ve hayvancılık sektörünü destekliyor.

Başbakan Barzani, Ekim 2023'te Erbil'de modern çevre standartlarına göre inşa edilen bir geri dönüşüm tesisinin açılışını yaptı.

Hükümetin dokuzuncu kabinesinde, 2022 yılında yaban ve sokak hayvanları korumaya yönelik 14 sayılı kanun ile su kaynaklarının endüstriyel kirlilikten korunmasına dair 4 sayılı kanun kabul edildi.