ویان صبری: امشب به کابینه‌ی کاظمی رای می‌دهیم

"فراکسیون‌های کردستانی یک صدا هستند"

اربیل(کردستان٢٤)- رئیس فراکسیون پارت دمکرات کردستان در مجلس عراق، آشکار ساخت که امشب به کابینه‌ی مصطفی کاظمی، رای اعتماد می‌دهند.

ویان صبری، رئیس فراکسیون پارت دمکرات کردستان در مجلس عراق، به (کردستان٢٤) گفت؛ امشب به کابینه‌ی مصطفی کاظمی، کاندید مکلف به تشکیل دولت جدید عراق، رای اعتماد می‌دهند.

ویان صبری، تاکید کرد؛ فراکسیون‌های کردستانی در حمایت از کابینه‌ی کاظمی یک صدا هستند، اما در میان جریان‌های شیعی؛ دولت قانون، بخشی از فراکسیون فتح، بخشی از فراکسیون وطنیه و فراکسیون عصائب، با دادن رای اعتماد به کابینه‌ی کاظمی مخالف هستند.

رئیس فراکسیون پارت دمکرات کردستان در مجلس عراق، همچنین اظهار داشت؛ اولویت دولت اقلیم کردستان، اولویت آنها هم هست که در مرحله‌ی اول، موضوع حقوق کارمندان و بودجه می‌باشد.

در مورد وزارتخانه‌هایی که تصدی آنها در دست وزرای کرد خواهد بود، ویان صبری گفت؛ ٣ وزارتخانه به وزرای کرد تعلق می‌گیرند، اسامی تعیین شده و گفتگو در باره‌ی آنها ادامه دارد.

ب.ن