صادرات غیرنفتی ایران در سه ماه گذشته بە شدت افت کرده است

صادرات غیرنفتی ایران در سە ماهه‌ی گذشته بە شدت افت کرده است

اربیل (کردستان۲۴)-  آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور در بهار ۹۹ نسبت به بهار سال پیش حدود ۴۴ درصد کاهش‌یافته و به ۶٫۳۶ میلیارد دلار رسیده است.

خبرگزاری فارس با استناد به آمارهای گمرکی گزارش داده است صادرات بنزین به ارزش ۶۸۹ میلیون دلار سهمی ۱۱ درصدی و گاز طبیعی به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار سهمی ۵٫۷۷ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته است.

ایران قبلاً صادرات بنزین را در آمارهای تجارت غیرنفتی لحاظ نمی‌کرد.

آمارهای گمرکی همچنین نشان می‌دهد که زمستان پارسال صادرات غیرنفتی کشور نسبت به زمستان ۹۷ حدود ۳۵ درصد کاهش‌یافته و به هشت میلیارد دلار رسیده بود. آمارهای بهار امسال نشان می‌دهد که میزان صادرات کشور در این فصل حتی از زمستان نیز پایین‌تر بوده است.

واردات ایران در بهار ۹۹ نیز با افتی ۲۷ درصدی به ۷٫۶ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین تراز تجاری غیرنفتی کشور به زیان ایران بوده است.

۸۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران راهی چین، عراق، امارات، افغانستان، ترکیه و هند شده است.

/ا.م