ایرج مسجدی: انتظار دارید نیروهای مقاومت عراق آرام بنشینند؟

سفیر ایران در بغداد: آمریکا به‌طور آشکار و بی‌شرمانه فرمانده‌ی عالی‌رتبه‌ی ما را به شهادت رسانده است

اربیل (کردستان۲۴)-  ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق، می‌گوید: آمریکا عراق را به زمین نبرد خود علیه ایران تبدیل کرده است.

ایرج مسجدی در گفتگو با المانیتور کە روز شنبه ۸ شهریور منتشر شد، گفت: "آمریکا به‌طور آشکار و بی‌شرمانه فرمانده‌ی عالی‌رتبه‌ی ما را به شهادت رسانده است. چنین اقدامی باید بدون پاسخ بماند؟ آیا انتظار دارید که نیروهای مقاومت عراق که فرماندهشان یعنی ابو مهدی المهندس به شهادت رسیده، آرام بنشینند؟"

وی با اشاره به اینکه ماهیت روابط ایران و عراق تغییرناپذیر است، گفت: "مهم نیست چه دولتی در عراق در رأس قدرت باشد، روابط دو کشور در حیطه‌های مختلف طوری درهم‌تنیده شده‌اند که هیچ دولتی نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد."

مسجدی همچنین گفت: گفت که حمایت ایران از دولت عراق مشروط نیست؛ حال چه عراق بخواهد نیروهای آمریکایی را در این کشور نگه دارد و یا آن‌ها را اخراج کند.

مسجدی با بیان اینکه ایران مشکلی با ارتباط بیشتر عراق با جهان عرب ندارد تأکید کرد که هیچ کشوری همانند ایران نمی‌تواند کیفیت برقی که جمهوری اسلامی به این کشور می‌دهد را ارائه کند.

/ا.م