(ه د پ) می‌خواهد برای حل مسئله کُرد در شمال کُردستان اقدام شود

"برای پایان دادن به جنگ و خونریزی همکار باشید"

اربیل(کُردستان٢٤)- حزب دمکراتیک خلق‌ها، از دولت ترکیه، نیروهای اپوزیسیون و جریان‌‌های کُرد می‌خواهد که برای حل مسئله کُرد در شمال کُردستان اقدام کنند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه د پ) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ در تلاش هستند که در پارلمان ترکیه، با هدف بررسی مسئله کُرد نشستی برگزار کنند و در آن از دولت ترکیه، نیروهای اپوزیسیون و جریان‌‌های کُرد بخواهند که برای حل مسئله کُرد در شمال کُردستان اقدام کنند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها همچنین از جریان‌های مربوط به مسئله کُرد می‌خواهد؛ برای پایان دادن به جنگ و خونریزی و در راستای رسیدن به حل مشکلات همکار باشند.

ب.ن