آمریکا آرشیو انفال را به عراق باز می‌گرداند

"امیدواریم مبادلات فرهنگی با واشنگتن توسعه یابند"

اربیل(کُردستان٢٤)- معاون وزارت فرهنگ عراق، از بازگرداندن ٥ پرونده آرشیو شده رژیم بعث از جمله پرونده انفال، از آمریکا به عراق خبر داد.

نوفل ابو رغیف، معاون وزارت فرهنگ عراق، اعلام کرد؛ آمریکا می‌خواهد ٥ پرونده آرشیو شده را به عراق بازگرداند که به: عراق، انفال، بعث، زندان‌های زیرزمینی و مخفی و امنیت و اطلاعات مربوط هستند.

ابو رغیف که امروز پنجشنبه ٢٤ مهر، با روزنامه الصباح عراقی گفتگو داشت، همچنین امیدوار شد؛ مبادلات فرهنگی، علمی و در زمینه میراث تاریخی نیز، میان بغداد و واشنگتن توسعه یابند. وی اظهار داشت؛ وزارت فرهنگ عراق در این زمینه، شرایط سیاسی و آشفتگی اوضاع را در نظر خواهد گرفت.

پیش از این نیز آمریکا ١٨ تن پرونده آرشیو شده عراق را که در فرآیند آزادسازی عراق مصادره کرده بود به این کشور بازگردانده است. این پرونده‌ها که اطلاعات مخفی ٣٥ سال حکمرانی رژیم بعث را در برگرفته‌اند، تا کنون برای انظار عمومی نمایش نشده‌اند.

ب.ن