هیئت نظامی دولت فدرال با هیئت وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان دیدار خواهد کرد

هیئت نظامی دولت فدرال با نیروی پِشمَرگَ‌ی کوردستان تحرکات اخیر داعش را بررسی می‌کنند
نشست هیئت وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان با وزارت دفاع عراق، عکس؛ آرشیو
نشست هیئت وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان با وزارت دفاع عراق، عکس؛ آرشیو

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- یک هیئت نظامی دولت فدرال، تحرکات اخیر داعش در محور مخمور و گوِر را با هیئت وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان بررسی می‌کند.

گزارشگر (کوردستان٢٤) از هَولِر/اربیل، گزارش داد؛ قرار است که یک هیئت نظامی دولت فدرال، امروز دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩، وارد هَولِر شده و با هیئت وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان دیدار کند.

در این دیدار، تحرکات داعش مورد گفتگو قرار خواهند گرفت و هیئت دولت فدرال از محور مخمور و گوِر که مدتی است تحرکات داعش در آن محور افزایش یافته است، بازدید خواهد کرد و به همراه نیروی پِشمَرگَ چگونگی مقابله با تحرکات داعش در منطقه را بررسی خواهند کرد.

پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧، به دلیل عدم حضور نیروهای پِشمَرگَ در مناطق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، در آن مناطق خلاء امنیتی ایجاد شده و مدتی است که شبه‌نظامیان داعش در آن مناطق دست به انجام حملات می‌زنند. تا کنون وزارت پِشمَرگَ‌ی کوردستان و وزارت دفاع دولت فدرال به منظور پر کردن خلاء امنیتی ایجاد شده، نشست‌هایی در هَولِر و بغداد برگزار کرده‌اند.

ب.ن