جشنواره‌ انگور سیاه سردشت برگزار می‌شود

در سردشت سالانه ۲۵ هزار تن انگور سیاه تولید می‌شود

K24- اربیل

فردا ٢٢ شهریور ماە، جشنوارە انگور سیاە در روستای "گومان" بخش "وزنه" شهرستان سردشت برگزار می‌شود.

مدیر ادارە کشاورزی سردشت گفت: این جشنواره برای معرفی این شهرستان به عنوان قطب تولید انگور دیم و همچنین شناساندن خواص انگور سیاه و مصارف مختلف آن برگزار می‌شود.

رسول سعیدیان بە خبرگزاری مهر گفت: معرفی ظرفیتهای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سردشت، بازاریابی و شناساندن این نوع از انگور سردشت به عنوان یک محصول ارگانیک از اهداف برگزاری  این جشنواره‌ است.

سعیدیان گفت: مطالعات تولید شربت انگور سیاه و مویز سردشت صورت گرفته ولی برای تولید انبوه آن نیاز به سرمایه‌گذاری است.

در سردشت سالانه ۲۵ هزار تن انگور سیاه تولید می‌شود که بیشتر به مصرف تازه‌خوری رسیده و کمتر از ۴ هزار تن هم در یک کارخانه‌ فصلی به کنسانتره تبدیل می‌شود.

شایان ذکر است کە قبل از استقرار حکومت اسلامی در ایران، انگور سردشت بە مصرف کارخانه شراب سازی می‌رسید.