مرغداران ایران برای ازدیاد وزن مرغ‌ها تریاک را به خوراک آن‌ها اضافه می‌کنند

تست مرفین برخی از مصرف‌کنندگان جوجه‌کباب مثبت گزارش‌شده است
.
.

اربیل (کوردستان۲۴)- رییس اداره‌ی دامپزشکی ایران استفاده‌ی مرغداران از تریاک برای افزایش وزن مرغ‌ها پیش از فروش را تأیید کرده است.

علیرضا رفیعی پور، رییس سازمان دامپزشکی استفاده مرغداران از تریاک برای افزایش وزن مرغ‌ها را تأیید کرد و گفت اکثر مرغداران قبل از سربریدن مرغ‌ها، در آب آن‌ها تریاک می‌ریزند تا یبوست بگیرند و وزنشان افزایش  یابد.

رفیعی پور در یک برنامه‌یِ تلویزیونی گفت دلیل اینکه مردم در تهران و شهرستان‌ها بعد از مصرف مرغ احساس رخوت می‌کنند، به خاطر وجود تریاک در گوشت‌های تولیدی است.

از سوی دیگر تعدادی از مصرف‌کنندگان جوجه‌کباب در رستوران‌ها گزارش کرده‌اند بدون آنکه تجربه‌ی مصرف مواد مخدر را داشته باشند، نتیجه‌ی تست مورفین آنان مثبت بوده است.

/ا.م