اتحادیه اروپا: به پناهجویان برای بازگشت به کشور خود کمک مالی می‌شود

"اجازه نمی‌دهیم از پناهجویان برای اهداف سیاسی سوءاستفاده شود"
کمک مالی اتحادیه اروپا به پناهجویان برای بازگشت به کشور خود
کمک مالی اتحادیه اروپا به پناهجویان برای بازگشت به کشور خود

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، از اختصاص مبلغ سه میلیون و ٥٠٠ هزار یورو برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشور خود، خبر داد.

اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، طی ایراد سخنانی درنشست پارلمان اروپا، از تلاش‌های پیگیر برای رفع مشکلات پناهجویان گیرافتاده در مرز میان بلاروس و لهستان خبر داد و ضمن اینکه از هماهنگی‌های عراق در راستای آن ابراز خوشحالی کرد، اظهار داشت:" مبلغ سه میلیون و ٥٠٠ هزار یورو برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشور خود اختصاص داده‌ایم".

او همچنین بحران پناهجویان را ساختگی و تلاش بلاروس برای ایجاد بی‌ثباتی در اروپا توصیف کرد.

از طرفی دیگر چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا، در همان نشست اعلام کرد:" برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، جانباختن پناهجویان و سوء‌استفاده از پناهجویان، همه مرزهای خود را کنترل می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم از پناهجویان برای اهداف سیاسی سوءاستفاده شود، همچنین آن گونه تهاجمات به مرزهای اتحادیه اروپا را محکوم می‌کنیم".

شماری از پناهجویان گیرافتاده در مرز میان بلاروس و لهستان از شهروندان عراق و اقلیم کوردستان هستند که هفته گذشته بیش از ٤٠٠ نفر از آنان با هماهنگی دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، به اربیل و بغداد بازگشتند.

ب.ن