اتحادیه اروپا شواهد جنایات جنگی روسیه در اوکراین را جمع‌آوری می‌کند

یوروجاست در فعالیت‌های خود با یوروپل هماهنگ و همکاری دارند

اربیل (کوردستان ٢٤) - کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد افزایش اختیارات دادگستری اروپا (یوروجاست‌) را برای جمع‌آوری شواهد و مدارک جنایات جنگی روسیه در اوکراین مطرح کرده است.

با افزایش اختیارات دادگستری اروپا، چارچوب قانونی برای جمع‌آوری، حفظ و به اشتراک‌‌گذاری مدارک جنایات جنگی در اوکراین آماده می‌شود.

یوروجاست در فعالیت‌های خود با یوروپل هماهنگ و همکاری دارند.

به دلیل ادامه درگیری‌ها در اوکراین، کمیسیون اتحادیه اروپا به اهمیت حفظ امن مدارک جنایات جنگی تاکید کرد.

برای اینکه این پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا اجرایی شود، باید مورد مذاکره و پذیرش شورای اروپا و پارلمان اروپا قرار بگیرد.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که روسیه در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده و مسئولین این جنایات باید پاسخگو باشند.