سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان به حدود ۶۶میلیارد دلار افزایش یافته است

فرصت‌های ایجادشده توسط دولت، یکی از عوامل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقلیم کوردستان است

اربیل (کوردستان ۲۴)- بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی هیئت سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، مجموع سرمایه‌گذاری عمومی اقلیم کوردستان تاکنون به حدود ۶۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.

درپی سفر نخست‌وزیر به امارات متحده‌ی عربی، سرمایه‌گذاری خارجی روند افزایشی به خود گرفته و شرکت‌های خارجی اقدامات تازه‌ای را در اقلیم کوردستان آغاز کرده و شرکت‌های جدیدی در اربیل سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 

دکتر هوال صدیق، مدیر عمومی بخش طرح‌ها و اهدای مجوز سرمایه‌گذاری در هیئت سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان، روز یک‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۱، در گفتگو با خبرنگار کوردستان۲۴ تصریح کرد که " عوامل بسیاری در افزایش سرمایەگذاری خارجی در اقلیم کوردستان دخیل هستند. یکی از این عوامل قانون سرمایه‌گذاری است که بە جذب سرمایه‌گذاران خارجی به اقلیم کردستان کمک می‌کند. بر طبق ماده‌ی ٣ این قانون، با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به‌طور یکسان تعامل خواهد شد و آن‌ها از همان حقوق و امتیازات سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار خواهند بود."

بە گفته‌ی متخصصان امور اقتصادی و سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان بستری کە دولت اقلیم کوردستان در دو سال گذشته برای سرمایەگذاران خارجی ایجاد کرده است، به عامل مهمی برای روی آوردن بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی به کوردستان شده و کوردستان به مرکز مهم سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است.

"هوشمند رفیق" از اقتصاددانان کوردستان می‌گوید: امنیت و آسایش اقلیم کوردستان در مقایسه با مرکز و جنوب عراق، یکی از عوامل سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان است. دلیل آن‌هم این است کە سرمایه‌گذاران و بازرگانان همیشه به دنبال محلی آرام و باثبات هستند  و قانون سرمایه‌گذاری یکی از عوامل دیگر روی آوردن سرمایەگذاران به اقلیم کوردستان است.

/ا.م