ایران آب آشامیدنی شهرستان قلعه‌دیزه در اقلیم کوردستان را قطع کرد

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر هم آب رودخانه‌ی زاب را قطع کرده است
در قلعه دیزه با ایجاد خاکریز از تلف‌شدن پس مانده‌ی آب زاب پێشگیری می‌کنند
در قلعه دیزه با ایجاد خاکریز از تلف‌شدن پس مانده‌ی آب زاب پێشگیری می‌کنند

اربیل(کوردستان ۲۴)- جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از جاری شدن آب رودخانه‌ی زاب را بر روی اقلیم کوردستان بست.

"طرح آب خاس" آب آشامیدنی شهر قلعه‌دیزه در مرکز شهرستان پشدر را تأمین می‌کند به‌منظور رساندن آب آشامیدنی به این شهرستان با ریختن خاک از جریان اندک آب باقیمانده جلوگیری کردند.

چنانک در تصاویر مشاهده می‌شود مجریان طرح آبرسانی به قلعه‌دیزه ناچار شده‌اند از جریان اندک آب باقیمانده در ته رودخانه به‌سوی سد دوکان جلوگیری کنند.

بیشتر:

پاسخ ایران به واکنش خبر مسدود کردن آب رودخانه زاب کوچک

سرکنسول ایران در سلیمانیه: ایران جریان آب رودخانه زاب کوچک را نبسته است

/ا.م