سازوکار انتقال زائران ایرانی اربعین از طریق اقلیم کوردستان به جنوب عراق پایان یافته است

انتظار می‌رود روزانه ۳۰ الی ۵۰ هزار نفر زائر ایرانی از طریق گذرگاه بین‌المللی حاج عمران و اقلیم کوردستان به جنوب عراق منتقل شوند
پذیرایی اقلیم کوردستان از زائران ایرانی اربعین
پذیرایی اقلیم کوردستان از زائران ایرانی اربعین

اربیل(کوردستان ۲۴)- "مسعود باتلی" مدیر گذرگاه بین‌المللی حاج عمران، از آمادگی کامل اقلیم کوردستان برای انتقال زائران ایرانی از طریق اقلیم کوردستان به اماکن زیارتی در جنوب عراق خبر داد.

تیفور محمد، خبرنگار کوردستان۲۴ از گذرگاه بین‌المللی حاج گزارش کرد که سازوکار پیشوازی و انتقال زائران اربعین از طریق مرز تمرچین_حاج عمران و اربیل به جنوب عراق تکمیل شده است.

مسعود باتلی، ضمن پیش‌بینی مراجعه‌ی روزانەی ۳۰ الی ۵۰هزار نفر از زائران ایرانی به مرز حاج عمران، به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت که دولت اقلیم کوردستان با تشکیل یک کمیته‌ی عالی و تعدادی کمیته‌ی فرعی از نهادهای ذی‌ربط، انتقال مسافران اربعینی را نظارت می‌کند.

باتلی گفت در مسیر ورود تا خروج این زائران در اقلیم کوردستان ٦ ایستگا ایجاد شده است که ایستگاه اول در پایانه‌ی مرزی حاج عمران، ایستگاه دوم و سوم در ترمینال و دره‌ی "علی‌بگ و کانی‌ماران" شهرستان سوران، ایستگاه چهارم و پنجم در ترمینال و محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در اربیل پایتخت اقلیم کوردستان و ایستگاه ششم در ایست بازرسی "شیرآوا" در بین کرکوک و اربیل ایجاد شده‌اند.

عضو کمیته‌ی عالی نظارت بر انتقال زائران ایرانی همچنین تصریح کرد این مسافران زیارتی در اقلیم کوردستان از طریق اتوبوس‌رانی اقلیم کوردستان انجام می‌شود و در ایستگاه‌های شش‌گانه همه‌ی امکانات امنیتی، رفاهی و بهداشتی برای پذیرایی ازنظر گرفته شده است.

/ا.م