مسرور بارزانی: دریچه‌ی جدیدی به روی کشاورزان اقلیم کوردستان گشوده شده است

صادرات انار کوردستان به خارج زمینه‌ی صادرات دیگر محصولات کشاورزان از قبیل انجیر، توت‌فرنگی و عسل را فراهم خواهد کرد

اربیل (کوردستان۲۴)-  مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از بازار مخصوص صادرات انار در اربیل بازدید کرد و طی سخنانی برای رسانه‌ها گفت که صادرات انار حلبچه و زاخو   دریچه‌ی جدیدی به روی کشاورزان اقلیم کوردستان گشوده شده است.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان شامگاه شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ در حاشیه‌ی  بازدید از بازار کارفور به خبرنگاران گفت: برای اولین بار توانستیم در اقلیم کوردستان صادرات داشته باشیم.

نخست‌وزیر گفت: دریچه‌ی جدیدی به روی کشاورزان اقلیم کوردستان گشوده شده است که این اقدام زمینه را برای صادرات سایر محصولات کشاورزی به خارج از کشور فراهم می‌کند.

مسرور بارزانی گفت: صادرات انار  آغازی  است برای مراحل بعدی که قصد داریم انجیر، توت‌فرنگی، سیب و عسل صادر کنیم. وی همچنین گفت که با کشورهای اروپایی برای گشایش بازار محصولات اقلیم کوردستان در تماس هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام برای کشاورزان اقلیم کوردستان مژده‌ی خوبی است که دغدغه‌ی فروش محصولات خود را نداشته باشند. ما در صورت افزایش محصولات و تأمین تقاضای داخلی می‌توانیم محصولات خود را به خارج صادر کنیم.

بیشتر: هزاران تن انار کوردستان آماده‌ی صادرات است

بارزانی گفت: "این گام نشان می‌دهد که اقلیم کوردستان در بخش کشاورزی پیشرفت‌های زیادی داشته است. ما به کمک به کشاورزان خود برای افزایش درآمدهایشان ادامه خواهیم داد."

نخست‌وزیر با اشاره به این‌که گشایش بازارهای خارجی به روی محصولات کشاورزان، بر تلاش وزارت کشاورزی در جهت برداشتن عوارض گمرکی از روی محصولات صادراتی آنان تأکید کرد و این گام را در جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر نفتی و متنوع کردن منابع درآمد ملی توصیف کرد.

/ا.م