وزیران بهداشت عراق و اردن در مورد همکاری در صنعت داروسازی توافق کردند

اردن تحصیل دانشجویان پزشکی عراقی در این کشور را تسهیل خواهد کرد

ربیل (کوردستان ۲۴)– صالح حسناوی، وزیر بهداشت عراق می‌گوید، درباره‌ی تبادل تجربه و تخصص در صنعت داروسازی با اردن توافق کرده‌اند.

صالح حسناوی، وزیر بهداشت عراق فدرال در کنفرانس مشترک خبری با "فراس الحواری" همتای اردنی خود گفت: "وزارت بهداشت عراق به اجرای اولویت‌های برنامه‌ی دولت ازجمله همکاری با کشورهای دوست در همه‌ی جنبه‌ها ازجمله اردن ادامه می‌دهد".

حسناوی با بیان اینکه موافقت کرده‌ایم در زمینه‌ی آموزش، توسعه و تبادل تجربه و صنعت داروسازی همکاری کنیم، از متخصصان اردنی در زمینه‌ی پزشکی استفاده خواهیم کرد و به‌نوعی جنبه‌های عملی آموزش پزشکی را برای دانشجویان عراقی در اردن تسهیل خواهیم کرد.

فراس الحواری وزیر بهداشت اردن نیز تأکید کرد که این دیدار بین دو کشور موفقیت‌آمیز و مؤثر بوده و همکاری در همه‌ی ابعاد بهداشتی بین دو کشور صورت خواهد گرفت.

/ا.م