کمیسیون عالی انتخابات عراق: توانایی نظارت بر انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان را داریم

"بایستی شورای کمیساران درباره آن تصمیم‌گیری کند"
جمانه الغلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق
جمانه الغلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – کمیسیون عالی انتخابات عراق، می‌گوید که توانایی نظارت بر انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان را دارد، اما بایستی شورای کمیساران درباره آن تصمیم‌گیری کند.

جمانه الغلای، سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات عراق، پس از درخواست ریاست اقلیم کوردستان از کمیسیون برای نظارت بر انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که کمیسیون درخواست ریاست اقلیم را بررسی می‌کند.

در بیانیه آمده است که کمیسیون توانایی نظارت بر انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان را دارد، اما بایستی شورای کمیساران درباره آن تصمیم‌گیری کند.

همچنین تاکید شده که شورای کمیساران، هفته آینده طی نشستی این موضوع را بررسی خواهند کرد.

ریاست اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه دوازدهم جولای، به طور رسمی از کمیسیون عالی انتخابات عراق خواست تا بر انتخابات اقلیم کوردستان در اواخر سال میلادی جاری نظارت کند.

ریاست اقلیم، خواستار نظارت کمیسیون بر انتخابات پارلمانی اقلیم در هجدهم نوامبر یا همزمان با برگزاری انتخابات شورای استان‌های عراق شده است، که قرار است در ماه دسامبر برگزار شود.

ب.ن