مسعود حیدر: قانون اساسی اجازه پرداخت مستقیم حقوق به کارمندان اقلیم توسط دولت عراق را نمی‌دهد

"مطرح کردن این موضوع بازی با احساسات و عواطف کارمندان اقلیم کوردستان است"
مسعود حیدر، معاون وزارت دارایی عراق
مسعود حیدر، معاون وزارت دارایی عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون وزارت دارایی عراق، تاکید کرد که بر مبنای قانون اساسی، دولت عراق قادر به پرداخت مستقیم حقوق به کارمندان اقلیم نیست و مطرح کردن این موضوع را "بازی با احساسات و عواطف کارمندان اقلیم کوردستان" دانست.

مسعود حیدر، معاون وزارت دارایی عراق، امروز سه‌شنبه در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک، در خصوص پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم کوردستان، توسط دولت عراق، نوشته است:" بر مبنای قانون اساسی عراق، دولت عراق قادر به پرداخت مستقیم حقوق به کارمندان اقلیم یا هر هزینه دیگری نخواهد بود".

وی تاکید کرده که هرگونه مبادله مالی بین اقلیم و بغداد، باید از طریق نهادهای رسمی دولت اقلیم و دولت فدرال، انجام شود.

همچنین یادآور شده که بر مبنای قانون بودجه سال ٢٠٢٣، دولت فدرال باید به طور ماهانه مبلغ ٧٧٥ میلیارد دینار به عنوان حقوق کارمندان، برای اقلیم و از طریق وزارت دارایی اقلیم کوردستان، هزینه کند.

معاون وزارت دارایی عراق، مطرح کردن این موضوع را "بازی با احساسات و عواطف کارمندان اقلیم کوردستان" دانسته و خاطرنشان کرده که چنین کاری بر خلاف مواد ١١٧ و ١٢١ قانون اساسی عراق است.

این در حالی است که شماری از نمایندگان در مجلس عراق، برای پرداخت مستقیم حقوق کارمندان توسط دولت عراق، امضا جمع‌آوری کرده‌اند.

با وجود اینکه سهم اقلیم کوردستان از بودجه فدرالی عراق، در قانون بودجه عمومی این کشور تصویب شده است، اما تاکنون این قانون در قبال اقلیم اجرایی نشده و بودجه به اقلیم کوردستان اختصاص نیافته است.

مقامات اقلیم کوردستان، برخی جریان‌های عراق را به اعمال سیاست گرسنه‌سازی علیه اقلیم، متهم کرده‌اند.      

ب.ن