ایران تعدادی دستگاه شستشوی کلیه به وزارت بهداشت اقلیم کوردستان اهدا کرد

"در مناطقی که فاقد چنین خدماتی هستند از آنها استفاده می‌کنیم"
کنفرانس مشترک وزیر بهداشت اقلیم کوردستان و سرکنسول ایران در اربیل
کنفرانس مشترک وزیر بهداشت اقلیم کوردستان و سرکنسول ایران در اربیل

اربیل (کوردستان٢٤) – ایران تعدادی دستگاه شستشوی کلیه به وزارت بهداشت اقلیم کوردستان اهدا کرد و وزیر بهداشت می‌گوید در مناطقی که فاقد چنین خدماتی هستند از آنها استفاده می‌کنند.

دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با نصرالله رشنودی، سرکنسول ایران در اربیل، اعلام کرد که ایران تعداد ١٠ دستگاه شستشوی کلیه به وزارت بهداشت اقلیم، اهدا کرده است.

وی افزود که ایران پیش از این نیز کمک‌های پزشکی به اقلیم کوردستان ارایه کرده و در زمان آواره شدن مردم اقلیم کوردستان به آن کشور، کمک‌های پزشکی قابل توجهی به آوارگان داشته است.

همچنین یادآور شد که در دوران همه‌گیری کرونا در سالهای ٢٠٢١ – ٢٠٢٠ در انجام آزمایش‌ها و اقدامات نظارتی به ویژه در گذرگاه‌‌های مرزی، هماهنگی‌های مطلوبی وجود داشته است.

آقای برزنجی، گفت که از دستگاه‌های اهدایی ایران در مناطق دوردست که فاقد چنین خدماتی هستند، استفاده می‌شود.

سرکنسول ایران نیز اظهار داشت؛ با در نظر گرفتن اینکه تعدادی از بیماران کلیوی اقلیم برای معالجه به آن کشور سفر می‌کنند، اقدام به اهدای دستگاه‌های شستشوی کلیه به اقلیم کرده‌اند.

سرکنسول ایران در اربیل، گفت که دستگاه‌های شستشوی کلیه، ساخت ایران هستند.

ب.ن