ریبر احمد: با یک تصمیم رسمی نمی‌توان آوارگان داخلی را بازگرداند

"آوارگان خود تصمیم می‌گیرند که برگردند یا بمانند"
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان
ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، ضمن تاکید بر ادامه میزبانی از آوارگان داخلی، گفت که آوارگان در یک تصمیم‌گیری رسمی به اقلیم کوردستان نیامده‌اند تا با یک تصمیم‌گیری رسمی بازگردند.

ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه در جریان گشایش مرکز هماهنگی و مدیریت بحران در وزارت متبوع، به ادعاهای دولت عراق مبنی بر تلاش اقلیم کوردستان برای سوءاستفاده از وضعیت آوارگان داخلی، پاسخ داد.

آوارگان داخلی به جمعیت عراقی‌هایی گفته می‌شود که وقوع جنگ فرقه‌ای پس از سال ٢٠٠٣ و جنگ داعش در سال ٢٠١٤، آنها را ناچار به ترک زادگاه خود کرده است.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آنند آوارگان داخلی که اکثر آنها اهل سنت هستند، به دلیل عدم برخورداری از امکانات اولیه زندگی در مناط‌ق خود، حاضر به بازگشت نیستند و ماندن در اردوگاه‌های اقلیم کوردستان را ترجیح می‌دهند.

ریبر احمد گفت:" آوارگان در یک تصمیم‌گیری رسمی به اقلیم کوردستان نیامده‌اند، بنابراین بازگشت آنها هم با یک تصمیم‌گیری رسمی انجام نخواهد شد".

همچنین در خصوص تصمیم دولت عراق فدرال برای بستن اردوگاه‌های آوارگان در سراسر کشور، موضع همیشگی دولت اقلیم را مبنی بر ادامه میزبانی از آوارگان تکرار کرد.

اظهارات وزیر در پاسخ به "اتهاماتی" بود که از سوی وزارت مهاجرت عراق، علیه اقلیم کوردستان، مبنی بر سوءاستفاده اقلیم از پرونده آوارگان برای منافع سیاسی، مطرح شده است.

وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، تاکید کرد:" وظیفه دولت نیست که تعداد اردوگاه‌‌ها را کاهش دهد، یا آنها را ببندد. این مردم [آوارگان] هستند که تصمیم می‌گیرند، برگردند یا بمانند".

این در حالی است که ٣٤ هزار و ٥٠٠ آواره داخلی و ٢٦٣ هزار و ١٧٦ پناهنده، در اقلیم کوردستان ساکن هستند.

دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرده که ٧٠ درصد هزینه‌ میزبانی از آواره و پناهندگان را متحمل شده است.

ب.ن