نشست مقامات دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز

"راه حل‌های از سرگیری صادرات نفت اقلیم بررسی شدند"
گفتگوهای مقامات دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز در اقلیم
گفتگوهای مقامات دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز در اقلیم

اربیل (کوردستان٢٤) – مقامات دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز در اقلیم، یافتن راه حل‌های مشترک، برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم را بررسی کردند.

هیئت مذاکره کننده دولت اقلیم کوردستان با بغداد و یک تیم ارشد وزارت منابع طبیعی، امروز یکشنبه ١٠ دسامبر با شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز در اقلیم، دیدار کردند.

در این دیدار آخرین مسائل مربوط به مذاکرات اربیل و بغداد در خصوص قوانین بودجه و نفت، و اقدامات دولت اقلیم کوردستان در راستای دفاع از حقوق مردم اقلیم و یافتن راه حل‌ها برای رفع مسائل با بغداد، بررسی شدند.

همچنین بر خواست اقلیم کوردستان برای از سرگیری صادرات نفت در اسرع وقت تاکید شد، امری که مستلزم یافتن درک مشترک همه طرف‌ها در مورد هزینه تولید و حمل و نقل نفت است.

چالش‌های پیش روی شرکت‌های نفتی در چند سال گذشته که به دلیل شرایط اقتصادی برای آنها ایجاد شده است نیز در این نشست بررسی شدند.

در نهایت، تصمیم گرفته شد که برای یافتن راه حل‌های مشترک، برای مسائل معوق مانده و از سرگیری صادرات نفت که نقش مهمی در بهبود اقتصادی اقلیم کوردستان و عراق خواهد داشت، به چنین نشست‌هایی ادامه داده شود.

با صدور حکم دادگاه پاریس درباره "نقض قرارداد صادرات نفت با عراق" از سوی ترکیه، صادرات نفت اقلیم کوردستان متوقف شد. اگرچه دولت اقلیم و دولت فدرال عراق برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم، توافق امضا کرده‌اند، اما این توافق تاکنون اجرایی نشده است.

ب.ن